Hoppa till innehåll

Nytt sista datum för slutbetyg

Gäller dig som saknar slutbetyg och har äldre kurser.
Möjligheten att utfärda slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning gäller till och med den 1 juli 2025. Alla kurser som ska ingå i slutbetyget ska ha slutdatum innan dess.